Kormányrendelet a belső ellenőrzésről és integrált kockázatkezelés kialakításáról, működtetéséről 

A 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről 2020. július 1-jétől kell alkalmazni a hatálya alá eső cégeknek.

De mit ír elő ez a rendelet és mi a kapcsolata SeCube GRC szoftverünkkel?

A rendelet alapjában véve a megfelelést támogató szervezeti egység (belső ellenőrzés) létrehozását és feladatait írja elő nemzetközi sztenderdek szerinti szabályozásoknak megfelelően.

Egészen pontosan: a rendelet hatálya alá eső gazdasági társaság első számú vezetője felelős a(z)
➡️ kontrollkörnyezet,
➡️ integrált kockázatkezelési rendszer,
➡️ kontrolltevékenységek,
➡️ információs és kommunikációs rendszer, és
➡️ nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

Hogyan kapcsolódik be a feltételek teljesítésébe a megújult SeCube?

✅ A belső kontrollrendszer és az integrált vállalati kockázatkezelés kialakítása, működtetése olyan tevékenységek, amelyre megújult szoftverünk 100%-os megoldás kínált.
✅ A belső kontrollrendszernek, jogszabályoknak és a szabályzatoknak való megfelelőség vizsgálatokat és az eltérések kezelését a Compliance modul támogatja.
✅ Az előírt integrált vállalati kockázatkezelés pedig a RISK modullal valósulhat meg.