Információbiztonsági törvény (2013. évi L. törvény)2019. január 1-től változott

2019. januártól szigorodnak az információbiztonsági törvényben előírt feladatok elmulasztásához kapcsolódó retorziós tételek:

  • Költségvetési szervek esetében is bírságolhat a Hatóság (korábban erre csak gazdasági társaságok esetében volt mód), 50 ezer – 5 millió forintig.
  • A szervezet vezetőjét (vezető tisztségviselőjét) is bírsággal sújthatja a Hatóság 3 millió forintig. A jogkövetkezményekről és bírságokról bővebben a 187/2015. Korm. rendeletben tájékozódhat.

Miért válassza a KÜRT Zrt.-t az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvénynek való megfelelőség biztosításához?

Azért, mert:

  • Az általunk készített anyagokért felelőséget vállalunk a megfelelőség tekintetében, és igény esetén biztosítjuk, hogy egy hatósági ellenőrzés esetén kollégáink részvételükkel támogatják a vizsgálatot.

  • Munkatársaink több mint húsz éves információbiztonsági tapasztalattal rendelkeznek, számos informatikai biztonsági irányítási rendszer bevezetésében, felülvizs- gálatában vettek részt.

  • Munkatársaink több mint húsz éves közigazgatásitapasztalattal rendelkeznek, így ismerjük az állami szervek belső működését, illetve a rájuk vonatkozó jogszabályokat.

  • A szervezetekben elvégezzük a meglévő szabályozási rendszer és folyamatleírások felülvizsgálatát, a szükséges módosításokat átvezetjük, valamint az esetlegesen hiányzó szabályzó elemeket kialakítjuk.

  • Munkatársaink számos állami és önkormányzati informatikairendszer kialakításának minőségbiztosításában, valamint a rendszerek hatékony és katasztrófatűrő üzemeltetésének kialakításában vettek részt.

  • Rendelkezésünkre áll több saját fejlesztésű szoftver (SeCube IT GRC, SeConical), melyek alkalmazásával a jogszabályi megfelelőség biztosítása, illetve annak folyamatos fenntartása hatékonyan megvalósítható.

  • Az információbiztonsági törvény hatályba lépése óta számos országos méretű projektben több szervezetnél sikeresen el-végeztük a megfelelőség biztosításához szükséges ellenőrzéseket, szükség esetén kialakítottuk a cselekvési terveket, és elvégeztük azok rendszeres felülvizsgálatát.

  • Számos szervezetnél látjuk el az információbiztonsági felelősi feladatokat, mely tevékenység során megszerzett tapasztalatoknak köszönhetően folyamatosan naprakész a tudásunk.

 

Kategóriák: SeCube Hírek