A SeCube –ban már elérhető a Magyar Nemzeti Bank 7/2017 ajánlásából készült részletes audit csomag. Az MNB aktuális előírásainak megfelelően támogatjuk az osztályozás, kockázatelemzés és szolgáltatásfolytonosság tervezéssel és menedzsmenttel kapcsolatos tevékenységek átfogó végrehajtását, könnyű karbantartását és részletes riportolását.

 

 

Részlet az MNB állásfoglalásából:

3.1.4  „Ha az intézmény nem rendelkezik megfelelő, aktuális, az intézményre vonatkoztatott, a releváns fenyegetéseket feltáró kockázatelemzéssel, akkor kockázatkezelési folyamata nem tudja alátámasztani jogszabályi megfelelőségét. Ezért a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) kiemelt figyelmet fordít a kockázatelemzés dokumentáltságára, intézményi relevanciájára és aktualitására.”
Érdekesség, hogy az MNB ajánlásban már megjelenik a SeCube típusú támogató szoftverek használata az Előremutató gyakorlatok között:
11.2.8 Előremutató gyakorlat: c) amennyiben az intézmény elektronikusan támogatott szolgáltatásfolytonossági rendszert (BCM) használ, gondoskodik arról, hogy a rendszer elérhetetlenné válásakor is képes legyen biztosítani a rendszerben tárolt aktuális információkat a tartalék helyszínen is.
Kérdés esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot: secube@kurt.hu
Kategóriák: SeCube Hírek