Üzletmenet és IT folytonosság menedzsment modul célja

Az BCM modul azt a célt hivatott megvalósítani, hogy a vállalat felkészülten álljon azokkal a helyzetekkel szemben, melyek váratlan bekövetkezése esetén jelentős mértékű üzleti kár keletkezhet. A modul a BCM tevékenységek teljes életciklusát kívánja támogatni egységes rendszerben, a tervezés, felkészülés, tesztelés, alkalmazás és karbantartási feladatok összefogásával.

BCM tervezés

A kockázatelemzés eredményeként létrejött kockázati lista alapján akár kis bekövetkezési valószínűségű fenyegetettségekre, de akár nagy üzleti hatással bíró eseményekre is kockázatcsökkentő intézkedéseket és BCM terveket fogalmazhatunk meg. A SeCube szoftver képes összefogni és egységes módon kezelni mind az üzleti mind pedig a technológia folytonosság és helyreállítás-tervezést, közös visszaállítási időcélok mentén. A BCP és DRP tevékenységek a célok és eszközök tekintetében is hasonlóságot mutatnak egymással, azonban a problémák kezelésére különböző szintű és jellegű megoldásokat eredményeznek.

Üzletmenet-folytonossági tervezés (BCP)

Az üzletmenet-folytonosság tervezés (BCP) fő fókusz területe az üzleti vagy termelési folyamatok folytonosságának tervezése, figyelembe véve azok erőforrás függőségeit. Az üzletmenet-folytonosság tervezés során az üzleti /termelési folyamatokat támogató erőforrások kiesésére, legyen az

 • technológia,
 • humán vagy
 • létesítmény jellegű,

készíthetünk helyettesítő és megkerülő megoldásokat valamint definiálhatjuk alternatív üzleti vagy termelési folyamatainkat. A BCP tevékenység során olyan tervek megfogalmazása a cél, melyek egy meghatározott vészhelyzeti állapot esetén – a rendelkezésre álló erőforrások és kompetenciák felhasználásával – végrehajthatók, és ezáltal képesek biztosítani, hogy az üzleti /termelési folyamatok a vészhelyzeti állapotokban is a megfelelő szinten tarthatók legyenek.

A BCP tervezés fő célcsoportja jellemzően az üzleti és termelési folyamatokat végrehajtó területek.

Katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezése (DRP)

A katasztrófahelyzet utáni helyreállítás tervezés (DRP) fő fókusz területe az üzleti /termelési  folyamatok által használt szolgáltatások, IT rendszerek és fontosabb erőforrások helyreállításának és szolgáltatás folytonosságának a tervezése, figyelembe véve az azok által kiszolgált folyamatokat. A cél itt is az üzleti folyamatok működésének helyreállítása, de fókuszában minden esetben a szükséges erőforrások lehető leggyorsabb vészhelyzeti biztosítása (pótlása, helyreállítása) áll.

A DRP tervezés fő célcsoportja jellemzően az üzleti / termelési területeket kiszolgáló erőforrásokért felelős területek (pl. Informatika).

BCM teljes életciklusának integrált támogatása

A BCM modul az üzletmenet-folytonosság menedzsment teljes életciklusát kívánja támogatni (az ISO 22301:2012 szabvány követelményeinek teljes támogatása):

 • Rugalmas Inventory és működési modell kialakítása
  • A BCM tervezés során szükséges, hogy a vállalat felépítése és normál működési struktúrája (üzleti és vagy termelési rendszere) ismert legyen és ezen információk rendelkezésre álljanak. Az Inventoryban az erőforrásokat és az üzleti/termelési folyamatokat definiálhatjuk valamint ezek függőségi kapcsolatrendszerét.
  • A BCM modulban rögzíthetjük mindazon információkat, melyek szükségesek a vészhelyzetekre való felkészülés során. Rögzíthetjük raktárkészleteinket, hideg és meleg tartalékainkat, humán és leltári erőforrások rugalmasságát, valamint szükséghelyzeti felajánlásokat.
 • Visszaállítási időcélok karbantartása
  • Üzleti hatáselemzés segítségével következmények és visszaállítási időcélok meghatározása valamint terveinkkel való összevetése.
  • RTO – Recovery Time Objective; MTO – Maximum Tolerable Outage
  • RPO – Recovery Point Objective
 • Részletes BCP és DRP tervek alapos tervezése vészhelyzetek esetére
  • A kockázatelemzés eredményeit maximálisan hasznosító, de az egyedi igényeket is kielégítő rugalmas hatókör- és vészhelyzeti szcenáriótervezés.
  • Grafikus függőségi gráf elemzéssel és szimulációval támogatott tervezés.
  • Az üzleti folyamatok folytonossági, helyettesíthetőségi tervezésének támogatása, valamint alternatív folyamatok tervezése.
  • Az informatikai erőforrások és szolgáltatások vészhelyzeti, helyreállítási tervezése, helyreállítási cselekvések meghatározása.
  • A megoldási lehetőségek hasznossága alapján történő döntéstámogatás, helyreállítási szcenáriók időcélokkal való összevetése.
  • Erőforrások rugalmasságán alapuló erőforrás-gazdálkodás tervezés, raktárkészletezés.
  • A vészhelyzeti cselekvések szekvenciális és párhuzamos végrehajtásának PERT hálótervezése.
  • BCM tervek változatainak historikus tárolása (audit célok).
  • MS Word dokumentumba exportálható részletes BCP és DRP
 • Nyugalmi időszak felkészülési feladatainak menedzsmentje
  • Felkészülési feladatok tervezése és végrehajtásuk ellenőrzése.
  • Egyszeri képességnövelési cselekvések (pl. beszerzés, speciális oktatás), vagy folyamatos karbantartási, rákészülési cselekvések.
 • Tesztelés támogatás
  • Tesztelés tervezése és támogatása, teszteredmények historikus tárolása.
  • Teszteredmények visszavezetése a tervekbe, végrehajtási idők kiértékelése a visszaállítási időcélokkal szemben.
 • Folyamatos karbantartás
  • Célunk hogy a létrejött tervek folyamatos karbantartását is támogassuk. A létrejött és exportálható tervek folyamatos aktualitását változáskövetési, validációs és tesztelési funkciók biztosítják.
  • A felkészülési feladatok, a teszteredmények, és validációs vizsgálatok alapján a BCM tervek státusz állapota, futtathatósága nyomon követhető.
 • A tervek végrehajtásának támogatásával vészhelyzet esetén
  • Incidensek és vészhelyzetek szimulálása, következmény és hatáskimutatások.

BCM_hun

 

BCM eredmények

 • Word dokumentumba exportálható részletes BCP és DRP tervek
 • Nyugalmi időszak felkészülési cselekvései, programjai
 • Tesztelési jegyzőkönyvek
 • Készültségi, futtathatósági riportok