Compliance modul célja

A Compliance modul segítségével számos előre definiált nemzetközi információbiztonsági szabványnak és jogszabálynak, valamint tetszőlegesen összeállítható követelmény katalógusnak való megfelelés felmérését, rendszeres felülvizsgálatát és az eltérések tervezett kezelését hajthatjuk végre. A vizsgálatok eredményeképpen részletes megfelelés és audit riportokat valamint a hiányosságokat kezelő cselekvési terveket készíthetünk.

Compliance vizsgálatok

 • A Compliance vizsgálatok valamilyen követelménynek való megfelelés szisztematikus felmérését és kezelését jelentik. Tetszőleges követelmény csomagokat állíthatunk könnyedén össze, ezáltal például ügyfeleink leképezhetik saját információbiztonsági szabályzataik követelményeit, vagy audit tervüket. A követelmény-jegyzék lehet:
 • Jogi követelmény
 • Szerződéses kötelezettség
 • Szabvány (pl. ISO vagy NIST)
 • Információbiztonsági célok
 • Audit terv
 • Üzleti célok
 • Szabályozó szerv előírásai
 • Ügyfél igények
 • Vállalati Szabályozás
 • Anyavállalati követelmények

Természetesen folyamatosan bővülő előre elkészített követelménycsomagokból is választhatunk (a teljesség igénye nélkül) és dolgozhatunk velük:

 • ISO/IEC 27001:2013
 • MSZ ISO 27001:2014
 • 41/2015 BM rendelet (2013. évi. L. információbiztonsági törvényhez kapcsolódóan)
 • PCI DSS
 • HIPAA security requirements
 • NIST SP 800-53r4-2013 – FISMA
 • NIST Critical Infrastructure Cybersecurity Framework
 • SOX 404 security requirements
 • 42/2015 Kormány Rendelet a pénzügyi intézmények, biztosítók… informatikai rendszerének védelméről
 • MNB 7/2017 ajánlása az informatikai rendszer védelméről
 • ITIL v3
 • ISO/IEC 20000
 • SOX 404
 • WLA-SCS -. World Lottery Association Security Control Standard

A szoftver funkcionalitása az ISO27001:2013 (valamint MSZ ISO27001:2014) szabványi követelménypontoknak való megfelelés elemzését és a megfelelés követését kifejezetten támogatja.

A szoftverben a megfelelés vizsgálat – GAP analysis – eredményeiből részletes kimutatások készíthetőek. A követelményeknek való megfelelést rendszeresen felülvizsgálhatjuk, periodikus audit tevékenységet hajthatunk végre, továbbá az audit eredményeket tárolhatjuk is. A nem megfelelésekre, audit hiányosságok kezelésére akciótervet készíthetünk, és követhetjük a helyesbítő intézkedések megvalósulását, valamint visszavezethetjük a megvalósuló intézkedések hatásait elemzéseinkbe.

Compliance eredmények:

 • Megfelelés és GAP elemzés riportok
 • Hiányosság kimutatások
 • Eltérés akció tervek
 • Interaktív eltérés és akció terv kimutatások

 

3.4.4

 

2013. évi L. információbiztonsági törvény támogatása

Az információbiztonsági törvény végrehajtási rendelete (41/2015 BM rendelet) számos elemzési és adminisztrációs feladat elé állítja az érintett állami és önkormányzati, valamint a létfontosságú rendszerelemnek jelölt piaci szervezeteket. A Compliance modul funkcionalitása támogatja a végrehajtási rendeletek által előírt feladatok hatékony és időt megtakarító végrehajtását, valamint a kötelező hatósági adatszolgáltatások egyszerű összeállítását.

 • Kockázatelemzés és üzleti hatáselemzés adatok alapján kalkulált információs rendszerek, fizikai létesítmények vagy szervezeti egységek BSR szerinti elvárt biztonsági osztályba illetve szintbe sorolása.
 • A biztonsági osztályoktól függő követelménypontoknak való megfelelés elemzése, ezáltal az aktuálisan elért BSR biztonsági osztályok /szintek meghatározása. Az elemzést egy külön erre a célra fejlesztett hatékony felhasználói felülettelsegítjük, amelyen információs rendszereinket együttesen is értékelhetjük, nagyságrendekkel gyorsítva ezáltal az adminisztrációs feladatokat.
 • Átfogó cselekvési terv készítése. A cselekvési terv intézkedéseit különböző szempontok alapján sorba tehetjük, például milyen sorrendben érdemes végrehajtani őket az elvárt osztályzatok lépcsőzetes eléréséhez tetszőleges időtávon.
 • Interaktív megfelelés és cselekvési terv kimutatások, vezetői riportok.
 • Folyamatos megfelelés hatékony támogatása. A cselekvési terv állapota követhető, a megvalósuló intézkedések visszavezetésre kerülnek az elemzésekbe, ezáltal interaktívvá téve a folyamatos karbantartást, az információbiztonsági törvénynek való megfelelés állandó követését. Szükség esetén bármikor aktuális riportok generálhatóak gombnyomásra.
 • A jogszabályi és az aktuális Hatósági adatszolgáltatási elvárások követése
 • Szükség szerint bármikor előállítható a jogszabályok által előírt hatósági adatszolgáltatási exportok.

Információbiztonsági törvényi eredmények:

 • Osztályba / szintbe sorolás és megfelelés felmérés riportok
 • Cselekvési terv
 • Hatósági adatszolgáltatáshoz szükséges export csomag
 • Vezetői kimutatások